7 Goddeeris, Idesbald [Hrsg.] 2013 Het wiel van Ashoka: Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief Leuven Lipsius Leuven 248 S 978-90-5867-954-3 Allgemeines, Geschichte, Kulturbeziehungen, Geschichte http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2977