%0 Book %D 2013 %T Het wiel van Ashoka: Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief %A Goddeeris, Idesbald [Hrsg.] %C Leuven %I Lipsius Leuven %K Allgemeines, Geschichte, Kulturbeziehungen, Geschichte %P 248 S %U http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2977 %@ 978-90-5867-954-3