@book { 2978, title = {Het wiel van Ashoka: Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief}, year = {2013}, pages = {248 S}, publisher = {Lipsius Leuven}, address = {Leuven}, keywords = {Allgemeines, Geschichte, Kulturbeziehungen, Geschichte}, ISBN = {978-90-5867-954-3}, URL = {http://www.indologica.de/drupal/?q=node/2977}, author = {Goddeeris, Idesbald [Hrsg.]} }